Menu

Enquete

Uitvaartenquête en antwoord op uw vragen

 
Wij trachten onze dienstverlening zo goed mogelijk te doen en voortdurend te verbeteren, door goed te luisteren naar de opmerkingen van de families. Het hieronder vermelde enqueteformulier, stelt u in de gelegenheid om ons door te geven hoe u onze dienstverlening heeft ervaren in de periode vóór en na de uitvaart. Wij zullen trachten u een antwoord op al uw vragen te geven of zullen u doorverwijzen naar mensen die u op professioneel vlak hierbij kunnen begeleiden.