Menu

Wie zijn wij?

Uitvaartzorg Jan Schillebeeckx dingt mee naar European Funeral Innovation Awards (EUFIA)

Zaterdag 7 oktober jongstleden hebben we in ons rouwcentrum in Oud-Turnhout bezoek gehad van een zevenkoppige jury van EUFIA. EUFIA stimuleert innovatie en kwaliteit in de uitvaartsector en bestaat uit professionals uit België, Nederland en Duitsland. 


Aan de hand van een aantal criteria zal de jury nagaan of Uitvaartzorg Jan Schillebeeckx deel zal uitmaken van de genomineerden die meedingen naar de Europese titel. Het accent van de beoordeling zal liggen op 'innovatie' en de mate waarin het uitvaartbedrijf kan inspelen op de veranderende noden van samenleving.
Kenmerkend voor het werk van Uitvaartzorg Schillebeeckx, is de verzorging en de opvang van nabestaanden die zonet een dierbare hebben verloren. Begin dit jaar werden in de vestiging in Oud-Turnhout bouwwerken afgerond die bijdragen aan dat doel.

Jan Schillebeeckx: 'Warmte, huiselijkheid, sereniteit en rust staan centraal bij ons en dat willen we extra in de verf zetten tijdens het jurybezoek van zaterdag. We willen laten zien dat we vanuit onze grote empathie voor onze klanten heel ver gaan in onze dienstverlening.'  

Op 28 oktober 2017 zal in Brussel bekend gemaakt worden of Jan Schillebeeckx in de prijzen valt en een European Funeral Innovation Award in de wacht zal slepen.

______________________________________________________

Jan wordt dagelijks op bureau bijgestaan door Michel, Wilma, Jutta, Heidi en Danny. Patrick en Yannick ondersteunen in verzorging, overbrenging en diensten. Rita en Dirk zijn uw aanspreekpunt in het uitvaartcentrum van respectievelijk Ravels en Retie.

Samen vormen zij een dynamisch team.

Het is hun taak om u – in een voor u pijnlijke periode – op een discrete,
serene en persoonlijke manier te begeleiden.
Zorg om, aandacht voor, begeleiding van de nabestaanden,
kortom: waardig en respectvol aanwezig zijn is onze leidraad.

Warmte en gevoel overbrengen, een steun zijn en tegelijkertijd op
een professionele manier ongedwongen de wensen en verlangens van
de nabestaanden invullen en uitvoeren zijn onze pijlers.

Dit alles zorgt voor een zeer persoonlijke aanpak.

Elke persoon, elke familie is immers uniek en heeft eigen wensen.
Dit kunnen aanvoelen en in goede banen leiden is voor ons een noodzaak.

Als “zorg-team” verlenen we een zeer goede klantgerichte service aan families die een beroep op ons doen.